Бүтээн байгуулалт

Буянт ухаа 2
Монгол улсын их сургууль
Чингис хаан зочид буудал
Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль
Сүхбаатарын хөшөө, Дуурийн театр
Төв музей
Төв номын сан
Үзэсгэлэн чимэглэийн газар
Хүүхдийн хувцасны артель
Цацраг туяа эмнэлэг
Засгийн газрын ордон
Гадаад явдлын яам
Ард кино театр
300 оюутны байр
1-р 10-н жилийн сургууль
Одон орон судлалын төв